Nacházíte se v HLAVNÍ -> ČINNOST -> PROJEKT ZELENÁ ZÓNA PÍSNICE


CÍLEM PROJEKTU ZENÁ ZÓNA PÍSNICE je přeměna opomíjených a zanedbaných
veřejných ploch v okrajové části hlavního města v kvalitní, urbanisticky hodnotné
a ekologicky citlivé zelené pásmo oddychu.

Projekt se soustředí na tři tématické okruhy

A. ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Záměrem je vyčistit a upravit zanedbané břehové partie a veřejná prostranství kolem Písnického potoka a přeměnit je ve veřejný park

B. PĚŠÍ A NAUČNÁ STEZKA
Realizace dvou pěších okruhů v oblasti přírodního parku Modřanská rokle Cholupice nabízí šetrné, rekreační a oddychové využívání krajiny a zhodnocení přírodního potenciálu místa

C. CYKLISTICKÁ STEZKA
Návrh cyklistické stezky navazuje na celopražský resp. regionální systém cyklistických tras a stezek a vytváří podmínky pro bezpečnější pohyb v MČ na kolech (propojení škol apod.) Cílem je dopravní bezpečnost a zklidňování dopravy.©Copyright 2006-2009. Vytvořil tKoudy, Obsah: OS Stromy.