Nacházíte se v HLAVNÍ -> ČINNOST -> ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY -> OMEZENÍ NEGATIVNÍHO VLIVU DOPRAVNÍCH STAVEB


DOBRÁ ZPRÁVA

NÁKLADNÍ DOPRAVA MIMO PÍSNICI A LIBUŠ,
ZEMNÍ VALY
MONITORING STUDNÍ
MĚŘENÍ HLUKU
OCHRANA TOKU

Několikaleté úsilí os Stromy směřující k omezení negativního vlivu výstavby a provozu SO 513 bylo úspěšně završeno.

MČ podepsala DOHODU s ŘSD, která garantuje naše dlouholeté podavky na omezení negativního vlivu stavby na Písnici a Libuš.Za mimořádné úsilí a OPRAVDOVOU angažovanost v dané věci děkuji
panu Ing. Pavlu Macháčkovi a paní ing. Lence Koudelkové, místostarostům MČ, učinili maximum.Mgr. Daniela Partlová Sdružení pro životní prostředí Stromy©Copyright 2006-2009. Vytvořil tKoudy, Obsah: OS Stromy.