Nacházíte se v HLAVNÍ -> ČINNOST -> CYKLISTICKÉ STEZKY -> GENEREL

Generel

V roce 2005 sdružení Stromy připravilo a realizovalo projekt se záměrem zajistit pro Libuš a Písnici základní dokumentaci pro podporu rozvoje cyklistiky.

Projekt Generel cyklistických stezek pro MČ Praha Libuš byl připraven jako komunitní. Nabídl občanům možnost aktivně se spolupodílet na přípravě svými návrhy a podněty.

Výsledkem je kvalitní materiál, který navazuje na celopražskou/regionální síť cyklistických stezek a zároveň vytváří síť tras a stezek místního významu.

Projekt vznikl za grantové podpory HLMP ve spolupráci s MČ Praha Libuš.©Copyright 2006-2009. Vytvořil tKoudy, Obsah: OS Stromy.