Nacházíte se v HLAVNÍ -> ČINNOST -> CYKLISTICKÉ STEZKY -> MÍSTNÍ TRASY A STEZKYPrvním - pro cyklisty přátelským úsekem - je ulice Zátoňská
( viz generel kóty: 3780-3530) od červeného statku po třetí rozcestník
Začátek realizace : podzim 2006 –termín předání: IV. 2007
Financování: HLMP s participací MČ Praha Libuš

Další připravované úseky:

- Zátoňská dokončení

(viz generel kóty: 3780-3810) od červeného statku k druhému rozcestníku
Fáze : projektová dokumentace
Zadavatel : MČ Praha Libuš

- Hoštická prodloužení - stezka směrem přes pole do sídliště Písnice
Součást cyklistické trasy Lhotka – Kamýk- Písnice - Cholupice
Fáze: projektová dokumentace
Zadavatel: HLMP
Předpoklad realizace: 2007

- K Vrtilce pokračování
(viz generel kóty: 3530–2410) -od třetího rozcestníku po propustek )
Fáze : projektová dokumentace
Zadavatel : MČ Praha Libuš


©Copyright 2006-2009. Vytvořil tKoudy, Obsah: OS Stromy.