Nacházíte se v HLAVNÍ -> ČINNOST -> VÝSADBY STROMŮ -> ADOPTUJTE ČI DARUJTE STROM

Strom můžete:

  • DAROVAT
    - podpořit výsadby stromů finančním darem pro k zakoupení stromu.


  • ADOPTOVAT
    - podpořit výsadby stromů adopcí svého stromu, který si můžete sami vysadit a pečovat o něj tím, že budete spolupodílet se i na jeho další prosperitě.

Uvažte jakou částku jste ochotní věnovat na výsadbu stromů

ČÁSTKOU 500,- KČ PODPOŘÍTE VÝSADBU JEDNOHO STROMU.
Svůj dar adresujte na účet Sdružení pro životní prostředí Stromy
č.ú. 67138389/0800

k identifikaci platby uveďte laskavě své jméno a tel. číslo,
(k potvrzení přijetí a také pro další kontakt, výběr dřeviny atd.)

Z Vašeho daru bude zakoupena dřevina v souladu s projektem obnov ÚSES.
Pokud máte zájem adoptovat či darovat konkrétní dřevinu, vyberte si z těchto místně odpovídajících druhů: DUB, LÍPA, JAVOR (klen, či babyka ), JASAN, TŘEŠEŇ, STŘEMCHA, (HABR, JEŘÁB).

Podle výše darované částky a po dohodě s Vámi bude zajištěna dřevina, určeno stanoviště a vysazen odpovídající strom(y). Strom můžete vlastnoručně vysadit (do připraveného terénu), nebo výsadbu svěřit os. Stromy. Po výsadbě obdržíte "rodný list Vašeho stromu" s poděkováním.©Copyright 2006-2009. Vytvořil tKoudy, Obsah: OS Stromy.