Nacházíte se v HLAVNÍ -> ČINNOST -> VÝSADBY STROMŮ -> REALIZACE

DALŠÍ STROMY PRO PŘÍRODU

V sobotu 18. dubna proběhlo na jižním okraji Písnice již druhé sázení darovaných a adoptovaných stromů. Smyslem této akce je postupně nahradit vážný úbytek stromů, který postihl lokálním biokoridor a napomoci jeho obnově.

Z předem dané druhové nabídky si lidé většinou zvolili javory, duby a lípy, avšak ve skladbě sázených stromů nechyběly ani dva jasany, habr a jeřáb. První část stromů sázela na přání dárců odborná firma, další stromy si lidé přáli vsadili sami.Odborným garantem výsadeb byla paní Ing. Šimčíková, projektantka obnovy ÚSES, se zajištěním dřevin a výsadbou pomáhala firma Louka.

Dubnovému sázení stromů nepřálo počasí s prudkým nástupem jara a vzápětí rychlým ochlazením, ani další okolnosti. Po předchozích deštivých dnech a propršené noci však lidé přišli, sázeli a těšili se z nových stromů. Akce byla pečlivě připravená a velmi přátelská. K pohodové náladě přispěla dobrá vůle všech zúčastněných, vzájemné poznání, domácí občerstvení a pár drobných nápadů a překvapení. Každý dárce si domů odnášel rodný list svého stromů a pocit, který zná jen ten „kdo sázel stromy“.

Zasazeny byly pěkné a kvalitní dřeviny z domácí produkce a tak je předpoklad, že se stromy dobře zapojí a budou v novém stanovišti prosperovat. Péči od devatenáct z vysazených stromů převzal ÚMČ Libuš, zbývajících devět stromků se těší péči své nové adoptivní rodiny.

Touto výsadbou stromů uzavřelo Sdružení pro životní prostředí Stromy symbolicky desátý rok své činnosti.

©Copyright 2006-2009. Vytvořil tKoudy, Obsah: OS Stromy.