Nacházíte se v HLAVNÍ -> ČINNOST -> PROJEKT NA OBNOVU FUNKČNOSTI ÚSES

V roce 2007 byl místní biokoridor v bídném stavu. Pro obnovu byla sice zpravována dokumentace a vydáno UR, ale projekt nebyl realizován. Stav se rychle zhoršoval, docházelo ke zneužívání prostoru a přírodní potenciál pro přirozenou obnovu rychle klesal. Prostředí nebylo kultivováno jako cenná příměstská krajina s významným přírodním a rekreačním potenciálem pro HLMP. (cyklostezky), ale docházelo k chátrání a úbytku vegetace. Hrozil faktický zánik ÚSES. Na stav prostředí negativně dopadalo rovněž provozování nelegální skladová haly, (včetně nákladních vozů a kamionů! )

Záměrem projektu je provedení opatření k zajištění funkčnosti a vytvoření
podmínek pro založení nových vegetačních prvků dle schváleného projektu.

Projekt je podpořen grantem OOP MHMP.

Na projektu participuje rovněž MČ Praha Libuš.

Realizace projektu byla zahájena v listopadu 2007.

FOTOGRAFIE Z OBNOVY ÚSES NAJDETE ZDE
©Copyright 2006-2009. Vytvořil tKoudy, Obsah: OS Stromy.