Nacházíte se v HLAVNÍ -> FOTOGALERIE -> VYČIŠTĚNÍ ČÁSTI ÚSES

Územní systém ekologické stability je vhodně uspořádanou sítí biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, které vytvářejí prostorové předpoklady pro trvalou existenci přirozeného genofondu krajiny.

ÚSES prochází loukami kolem Vrtilky a doprovází oba přítoky Písnického potoka. Tvoří zde funkční biokoridor, který propojuje biocentra Cholupická bažantnice a Kálek. Přirozenou vegetaci tvoří střemchové jaseniny a lipové doubravy.

Převažující dřevinou je tady jasan ztepilý, ve vlhčích místech olše lepkavá. Častý je také dub letní, střemcha hroznovitá, místy javor mléč nebo lípa srdčitá. Keřové patro tvoří nejčastěji střemcha hroznovitá, brslen evropský, meruzalka srstka, jasan ztepilý a bez černý. Hojný je zde také javor klen, javor mléč, meruzalka červená, svída krvavá, líska obecná a lípa srdčitá. Do pestrého patra bylin náleží např. blatouch bahenní nebo kosatec žlutý. Jinde je k vidění např. sasanka hajní, kakost smrdutý, orsej jarní, kostřava obrovská,ptačinec velkokvětý, čistec lesní, plicník lékařský, pryskyřník kosmatý, netýkavka nedůtklivá, hluchavka pitulník, kuklík městský, šťavel kyselý a další.


ÚSES - stav 1999


ÚSES - stav 1999


ÚSES - stav 1999


ÚSES - jaro 2000


ÚSES - jaro 2000


ÚSES - jaro 2000


ÚSES - Změny 2000/2003


ÚSES - Změny 2000/2003


ÚSES - Změny 2000/2003


ÚSES - 2003


ÚSES - 2003


ÚSES - 2003©Copyright 2006-2009. Vytvořil tKoudy, Obsah: OS Stromy.