Nacházíte se v HLAVNÍ -> O NÁS

Vítejte na webových stránkách občanského sdružení Stromy


Sdružení pro životní prostředí Stromy je dobrovolnou, neziskovou organizací, která se zabývá ochranou přírody a krajiny a kultivací životního prostředí na komunální úrovni.

Sdružení pro životní prostředí Stromy směřuje k dosažení zdravého a funkčního prostředí pomocí konkrétních projektů, na kterých se mohou lidé spolupodílet a sami tak přispívat k ochraně a utváření místa, kde žijí.

Rozsah činnosti občanského sdružení Stromy sahá od manuální práce v terénu, přes organizační a konzultační činnost a osvětovou práci až po zajišťování finančních prostředků mimo rozpočet MČ. Koncepční práce, svépomoc a zapojování do grantových programů napomáhají sdružení nespoléhat pasivně na finanční prostředky z rozpočtu MČ, ale směřují k aktivnímu hledání vícezdrojového financování a zhodnocování tvořivého potenciálu místních lidí. Ve výsledku tak přispívají k rychlejší, smysluplnější a trvalejší péči o životní prostředí.


©Copyright 2006-2009. Vytvořil tKoudy, Obsah: OS Stromy.