Nacházíte se v HLAVNÍ -> PODĚKOVÁNÍSdružení pro životní prostředí STROMY děkuje všem, kteří svou odborností,
zájmem a iniciativou umožnili nastartování projektu a trpělivě pomáhají s jeho realizací.


ZA POMOC DĚKUJEME:


 • Nadaci PARTNERSTVÍ, která v roce 2000 projekt podpořila ve svém programu Partnerství pro veřejná prostranství jako nosný modelový projekt úpravy veřejných prostranství a poskytla nám nezbytnou metodickou a odbornou pomoc.  Za laskavou odbornou pomoc a konzultace děkujeme především


 • Panu ing. Janovskému, řediteli LZ Lesy ČR, Konopiště a Paní ing. Macháčkové , starostce MČ Praha Libuš za souhlas vlastníků pozemků k rekultivaci

 • Panu ing. Burianovi, Löw a spol. s.r.o. za projektovou dokumentaci Návrh opatření k zajištění funkčnosti. 2000 Lokální biokoridor L4/276 a další osobní konzultaci

 • Paní ing. A. Šimčíkové, Green design, za projektovou dokumentaci Plán a projekt ÚSES Lokální biokoridor L3/276 a část L4/276 Písnice- Cholupická bažantnice, 2001 a za projektovou dokumentaci Plán a projekt ÚSES Lokální biokoridor L4/676, úsek v ulici K Vrtilce, 2003 a další osobní konzultace

 • Paní ing. K. Hobzové za odbornou pomoc pří přípravě dokumentace pro UR

 • Panu prof. K. Gebauerovi za odborné konzultace v oblasti výtvarného řešení a základního konceptu úpravy veřejných ploch (spoluautor projektu napojení sídliště Písnice na Modřanskou rokli- 70. léta)

 • Paní ing. Vaculové, OMZ HLMP a Panu ing. Pavlíkovi, OŽP HLMP za jejich odborné rady a pomoc v oblasti ochrany a životního prostředí a metodické vedení v péči o městskou zeleň

 • Paní ing. Sklenářové, odbor dopravy MČ 12 a Panu Ing. Jurinovi, DI, HLMP za odborné konzultace z oblasti dopravy

 • Panu ing.Tichému za konzultace v oboru ornitologie

 • Panu Dr. Gottliebovi,Ústav krajinné ekologie AV za odborné stanovisko k návrhové studii ZZP


  Za laskavou finanční pomoc a podporu děkujeme

  Magistrátu hlavního města Prahy,
  Nadaci Partnerství,
  Nadaci VIA, pro místní iniciativy,
  MČ Praha Libuš,
  Firmě SIPPS.

  Za finanční dar k realizaci projektu dále děkujeme místním občanům
  Panu Fürstovi, panu Hackovi, panu Mlatečkovi, panu Partlovi, panu Diatkovi, pánům Sukovým, panu Pachtovi, rodině Polákových a panu Řežábkovi.

  Samostatné poděkování za členské příspěvky náleží všem přispívajícím členům Sdružení pro životní prostředí Stromy

  Závěrem patří naše poděkování všem místním občanům, kteří neváhali a
  manuálně organizačně nebo jinak pomohli

 • Radka a Mirek Hackovi
 • Manželé Mlatečkovi
 • Marie, Jana, Jiří a Lukáš Královi
 • Daniela a Vladimírové Partlovi
 • Bratři Hronkovi
 • Rodina Malinovských
 • Manželé Janusovi a syn
 • Otec a syn Vaňkovi
 • Manželé Poláčkovi
 • Paní Svobodová a synové
 • Rodina Polákových
 • Manželé Švarcovi
 • Pan Diatka
 • Manželé Niklovi s dětmi a přáteli
 • Blanka a Albert Bartošovi s dětmi a přáteli
 • Pan Furst s lidmi se statku
 • Pan Coňk
 • Rodina Martinovských
 • Pan Řehák
 • Manželé Koskovi
 • Manželé Kvítkovi
 • Paní Jindra Nosková
 • Manželé Kolářovi
 • Manželé Štanclovi s paní Špačkovou a vnoučkem
 • Manželé Beyerovi s dcerou
 • Manželé Macháčkovi
 • Členové jezdeckého oddílu Tempo
 • Členové dětského hasičského oddílu Písnice
 • Část členů hasičského odd. (dospělí)

  S upřímnou omluvou všem dalším, na které jsme si nevzpomněli • ©Copyright 2006-2009. Vytvořil tKoudy, Obsah: OS Stromy.